O wydawnictwie

Wydawnictwo Polonsky oferuje unikalne podręczniki do nauki języka angielskiego.

 

Misją naszego wydawnictwa jest szybkie reagowanie na rosnące, wszechstronne potrzeby klientów Lucky-Bird.pl i oferowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych.

 

W swojej ofercie mamy książki poświęcone zagadnieniom kulturowym.

 

Oferujemy też publikacje z zakresu słownictwa, gramatyki oraz sprawności językowych (Reading, Listening, Speaking oraz Writing).

 

Dużą cześć naszej oferty stanowią materiały dla nauczycieli, czyli tzw. photocopiable resource books.

 

Obecnie skupiamy się na wydawaniu książek pomagających w przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.

 

* * *

 

Polonsky offers unique English textbooks and teaching resources.

 

Our mission is to react swiftly to the growing versatile needs of our customers by offering high-quality publications.

 

We focus on materials devoted to culture, history and geography of English-speaking countries.

 

We also publish materials on vocabulary, grammar and all language skills.

 

We support teachers by publishing photocopiable resource books.

 

Currently, we focus on designing books which help learners prepare for Polish state examinations such as Matura Examination and Grade Eight Examination.

 

Dołącz do naszego mailingu!